Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Korekta cen transferowych

PrintMailRate-it

​Anna Rucińska

27 listopada 2023


Zbliża się koniec roku, dlatego warto zwrócić uwagę na kwestię istotną dla podmiotów powiązanych, tj. na problematykę korekty cen transferowych (tzw. TP-adjustments). 
 
Choć przepisy o korekcie cen transferowych obowiązują w ustawach o CIT i PIT już od kilku lat, w dalszym ciągu budzą wątpliwości w zakresie sposobu ich dokumentowania oraz prawidłowego ujęcia dla celów podatkowych.
 

Na czym polega korekta cen transferowych

 
Co do zasady podatnicy powinni ustalać ceny transferowe na warunkach rynkowych na bieżąco, przez cały rok podatkowy. Istotą korekty cen transferowych jest dostosowanie cen transakcyjnych za dany okres rozliczeniowy do wysokości zgodnej z zasadą ceny rynkowej. 
 
Podatnik może dokonać korekty cen transferowych poprzez zmianę wysokości uzyskanych przychodów lub poniesionych kosztów uzyskania przychodów, jeżeli łącznie są spełnione przesłanki: 
 
  • warunki ustalone w trakcie roku podatkowego dla transakcji kontrolowanej powinny być zgodne z warunkami ustalonymi pomiędzy podmiotami niepowiązanymi,
  • nastąpiła znacząca zmiana istotnych okoliczności wpływających na ustalone w trakcie roku podatkowego warunki lub podatnik uzyskał wiedzę o faktycznie poniesionych w ciągu roku kosztach / uzyskanych przychodach stanowiących podstawę ustalenia ceny transferowej i korekta jest wymagana w celu dostosowania ceny transferowej do ceny rynkowej,
  • w momencie dokonywania korekty podatnik otrzymał oświadczenie lub inny dokument potwierdzający, że w ramach transakcji kontrolowanej podmiot powiązany dokonał korekty w tej samej wysokości co podatnik,
  • istnieje podstawa prawna do wymiany informacji pomiędzy krajami spółek kontrolowanych. 

Przepisy nie precyzują, z jaką częstotliwością powinna być dokonana korekta cen transferowych. W objaśnieniach Ministerstwo Finansów wskazało, że korekt powinno się dokonywać z taką częstotliwością, z jaką zrobiłyby to podmioty niepowiązane. Ponadto korekta cen transferowych powinna być dokonana przed złożeniem rocznego zeznania oraz obejmować okres nie dłuższy niż rok podatkowy. 
 
Zakwalifikowanie korekty jako korekty cen transferowych determinuje moment ujęcia korekty dla celów podatkowych. Stąd też istotna jest prawidłowa kwalifikacja danej korekty jako korekty ceny transferowej.
 

Korekta cen transferowych a VAT

 
W odróżnieniu od ustaw o podatkach dochodowych ustawa o VAT nie zawiera szczególnych regulacji w zakresie korekty cen transferowych. Wskazówek dotyczących rozliczania korekt cen transferowych na potrzeby VAT dostarczają interpretacje indywidualne. Płynące z nich wnioski nie dają jednak jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy i w jaki sposób ujmować korekty cen transferowych w konkretnych przypadkach. Potencjalnie takie czynności mogą być traktowane jako:

  • wykonane poza zakresem VAT,
  • objęta VAT korekta cen wcześniejszych transakcji,
  • odrębna transakcja podlegająca opodatkowaniu VAT.
 
Korekty cen transferowych, mimo interpretacji i objaśnień MF, nadal budzą wiele wątpliwości wśród podatników. Należy pamiętać, że zagadnienie korekty cen transferowych należy analizować nie tylko z perspektywy CIT/PIT, ale także z perspektywy VAT.  
 
W przypadku szczegółowych pytań dotyczących korekt cen transferowych – skontaktuj się z ekspertami Rödl & Partner.

Kontakt

Contact Person Picture

Dominika Tyczka-Szyda

doradca podatkowy

Partner

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu