Pandemia a ceny transferowe – wytyczne OECD

PrintMailRate-it

 

 

Dominika Tyczka-Szyda

8 stycznia 2021 r.

 

OECD opublikowało w grudniu 2020 r. wytyczne dotyczące skutków pandemii w obszarze cen transferowych. Mają one stanowić pomoc dla podatników raportujących transakcje kontrolowane w okresach finansowych, na które negatywny wpływ miała pandemia. Mają wesprzeć również przedstawicieli administracji podatkowej, oceniających realizację przez podatników polityk z zakresu cen transferowych.

 

Jak wskazano w raporcie: „Wytyczne dotyczące skutków pandemii COVID-19 w zakresie cen transferowych zawierają wspólne stanowisko 137 członków inicjatywy Otwartych Ram w zakresie BEPS (ang. Inclusive Framework on BEPS) dotyczące zastosowania zasady ceny rynkowej wobec transakcji realizowanych przez podmioty powiązane. Dokument odnosi się w głównej mierze do obowiązujących Wytycznych OECD w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw międzynarodowych i administracji podatkowych.”


Wytyczne dotyczą 4 istotnych obszarów cen transferowych:


(i) analiza porównywalności,
(ii) straty i alokacja kosztów związanych z pandemią COVID-19,
(iii) rządowe programy wsparcia,
(iv) uprzednie porozumienia cenowe.

 

Zapraszamy do kontaktu w celu oceny jak te wytyczne wpływają na Państwa politykę cen transferowych stosowaną w okresie pandemii.

Kontakt

Contact Person Picture

Dominika Tyczka-Szyda

doradca podatkowy

Associate Partner

+48 71 606 04 16

Wyślij zapytanie

Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.
Deutschland Weltweit Search Menu