Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Zajęcia komornicze a prowadzenie działalności gospodarczej

PrintMailRate-it

Dawid Zwijacz

05.12.2019

 

Prowadzenie działalności gospodarczej uzależnione jest od między innymi płynności finansowej. Jeżeli w stosunku do przedsiębiorcy toczą się postępowania egzekucyjne, często blokują one prowadzenie dalszej działalności np. poprzez zajęcie rachunków bankowych, z których przedsiębiorca wypłaca wynagrodzenia i płaci za towar.  Prowadzenie działalności z zablokowanymi kontami jest co najmniej niezwykle utrudnione, jeśli nie niemożliwe. Dodatkowo niektóre z czynności w toku zajęć komorniczych mogą być objęte odpowiedzialnością karną.

 

Aby móc legalnie prowadzić działalność gospodarczą mając w perspektywie poprawę swojej sytuacji finansowej i jednocześnie uwolnić się od zajęć komorniczych, warto rozważyć wszczęcie jednego z postępowań restrukturyzacyjnych.

 

Prawo restrukturyzacyjne wprowadza określone zasady dotyczące postępowań egzekucyjnych wobec podmiotów składających wniosek o otwarcie takiego postępowania.


Przyspieszone postępowanie układowe

Postępowanie egzekucyjne dotyczące wierzytelności objętej z mocy prawa układem, wszczęte przed dniem otwarcia przyspieszonego postępowania układowego, ulega zawieszeniu z mocy prawa z dniem otwarcia postępowania (zgodnie z art. 259 prawa restrukturyzacyjnego). Dodatkowo sędzia-komisarz na wniosek dłużnika lub nadzorcy sądowego może uchylić zajęcie dokonane przed dniem otwarcia przyspieszonego postępowania układowego w postępowaniu egzekucyjnym lub zabezpieczającym dotyczącym wierzytelności objętej z mocy prawa układem, jeżeli jest to konieczne dla dalszego prowadzenia przedsiębiorstwa.

Na wniosek dłużnika lub tymczasowego nadzorcy sądowego sąd może zawiesić postępowanie egzekucyjne prowadzone w celu dochodzenia należności objętych z mocy prawa układem oraz uchylić zajęcie rachunku bankowego, jeżeli jest to niezbędne do osiągnięcia celów postępowania układowego. Postępowanie egzekucyjne dotyczące wierzytelności objętej z mocy prawa układem, wszczęte przed dniem otwarcia postępowania układowego, ulega zawieszeniu z mocy prawa z dniem otwarcia postępowania.


Postępowanie sanacyjne

Postępowanie egzekucyjne skierowane do majątku dłużnika wchodzącego w skład masy sanacyjnej wszczęte przed dniem otwarcia postępowania sanacyjnego ulega zawieszeniu z mocy prawa z dniem otwarcia postępowania. Sędzia-komisarz na wniosek dłużnika lub zarządcy może uchylić zajęcie dokonane przed dniem otwarcia postępowania sanacyjnego w postępowaniu egzekucyjnym lub zabezpieczającym skierowanym do majątku dłużnika wchodzącego w skład masy sanacyjnej, jeżeli jest to konieczne dla dalszego prowadzenia przedsiębiorstwa.

 

Z powyższego wynika, że w toku poszczególnych postępowań restrukturyzacyjnych można legalnie doprowadzić do uchylenia zajęć komorniczych i zawiesić prowadzone postępowania egzekucyjne. Wybór samego postępowania jest uzależniony od aktualnej sytuacji przedsiębiorcy, która powinna zostać oceniona przez profesjonalnego doradcę. Wybór postępowania jest istotny ponieważ wpływa na możliwość zarządzania przedsiębiorstwem w toku postępowania.

 

Jeśli potrzebują Państwo wsparcia w omawianym temacie, eksperci Rödl & Partner pozostają do dyspozycji w biurach w Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu.

 

Kontakt

Contact Person Picture

Dawid Zwijacz

radca prawny

+48 12 213 25 71

Wyślij zapytanie

Deutschland Weltweit Search Menu