Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Ulga na ekspansję

PrintMailRate-it

​Agata Asenhajmer

10 listopada 2023


Od 2022 r. w Polsce obowiązuje tzw. ulga na ekspansję, która jest adresowana do podatników CIT i PIT podejmujących działania mające zwiększyć przychody ze sprzedaży. 
 
Ulga polega na odliczeniu od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów, tj. rzeczy materialnych wytworzonych przez podatnika. 
 
Ulga pozwala na odliczenie 100% kosztów kwalifikowanych poniesionych w celu zwiększenia sprzedaży produktów do wysokości dochodu uzyskanego z przychodów innych niż zyski kapitałowe, ale nie więcej niż 1 mln zł. Podatnik ma więc możliwość dwukrotnego rozliczenia części kosztów – najpierw zaliczając wydatki do kosztów uzyskania przychodu, a następnie poprzez pomniejszenie podstawy opodatkowania. 
 
Wydatki podlegające odliczeniu w ramach ulgi na ekspansję: 
 
  • uczestnictwo w targach (organizację miejsca wystawowego, zakup biletów lotniczych, zakwaterowanie i wyżywienie),
  • działania promocyjno-informacyjne (m.in. zakup przestrzeni reklamowych, przygotowanie strony internetowej, publikacje prasowe, broszury, katalogi informacyjne i ulotek, dotyczące produktów),
  • dostosowanie opakowań produktów do wymagań kontrahentów,
  • przygotowanie dokumentacji umożliwiającej sprzedaż produktów, w szczególności dotyczącej certyfikacji towarów oraz rejestracji znaków towarowych,
  • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu, a także w celu składania ofert innym podmiotom.
 
Przedsiębiorcy, którzy uzyskują dochody z działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej lub na podstawie decyzji o wsparciu, mogą korzystać z ulgi w odniesieniu do kosztów uzyskania przychodów, których nie uwzględniają w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku. 
 
Ponadto, aby móc zastosować preferencje dwukrotnego rozliczenia kosztów, należy spełnić dodatkowy warunek zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów lub osiągnięcia przychodów ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych.  
 

Projekt objaśnień Ministerstwa Finansów

 
We wrześniu 2023 r. Ministerstwo Finansów (MF) opublikowało projekt objaśnień do ulgi na ekspansję, w którym odniosło się m.in. do definicji produktu oraz do warunków zastosowania ulgi. Projekt objaśnień przedstawia częściowo niekorzystny sposób interpretacji przepisów i stoi w opozycji do wydawanych interpretacji podatkowych, w których fiskus zgadzał się na odliczenie wydatków na wynagrodzenia pracowników w ramach ulgi. W objaśnieniach MF wskazało jednak, że w ramach ulgi na ekspansję nie można rozliczać wynagrodzenia pracowników poniesionego na działania określone w katalogu kosztów kwalifikowanych. 
 
Jeżeli dostrzegasz w swojej firmie potencjał związany z ulgą na ekspansję i chcesz skorzystać z rozwiązań jakie przewiduje polskie prawo podatkowe – skontaktuj się z nami. Nasi eksperci świadczą kompleksowe usługi w zakresie ulgi na ekspansję oraz kosztów kwalifikowanych z nią związanych i chętnie wesprą Cię w tym obszarze.

Kontakt

Contact Person Picture

Jakub Wajs

radca prawny

Senior Associate

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu